Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Dopłata miedziowa

Koszt materiałów do produkcji artykułów zawierających miedź (np. przewodów, transformatorów, zasilaczy transformatorowych) oparty jest na cenie bazowej miedzi w wysokości 150,00 EUR / 100 kg. Podczas fakturowania różnica pomiędzy ceną bazową a stawką obowiązującą w danym dniu jest liczona jako dopłata miedziowa.

Jako notowanie dzienne wykorzystywana jest wartość z dnia poprzedniego według informacji z bazy Südkupfer (SK-Copper Basis UB).

Wzór obliczania dopłaty miedziowej jest następujący:

CDopłata miedziowa EUR = ilość miedzi (100 kg) x (SK-Copper Basis UB/10 – cena bazowa miedzi 150 EUR/100 kg)

Cena bazowa miedzi

Podawane przez nas ceny katalogowe zawierają określoną wartość miedzi dla niemal wszystkich przewodów.

Cena bazowa miedzi = 150,00 EUR / 100 kg

Indeks miedziowy

Indeks miedziowy podany jest w naszym cenniku. Jest to waga miedzi w produkcie.

Przykład:
Kolor izolacji/kod 636 3 x 0,75 mm2
Indeks miedziowy 23,8 kg/km

Przykładowa kalkulacja dla 636 3 x 0,75 mm2
SK-Copper 194,29 EUR / 100 kg (zakładana wartość)
Cena bazowa miedzi = 150,00 EUR / 100 kg
Indeks miedziowy 23,8 kg/km
Dopłata miedziowa = [23,8 x (194,29 + 1,94299) – 150]/ 100
= 10,54 EUR/km

Cena artykułu uwzględniająca dodatek miedziowy jest wyliczana na podstawie:

a) ceny katalogowej
b) indywidualnego rabatu
c) dopłaty miedziowej

Uwaga

Dopłata miedziowa jest na naszych fakturach podawana jako osobna pozycja.

* plus VAT, plus Koszty wysyłki